en

Adoration of the Blessed Sacrament


We’d like to invite you for all night adoration which is held in our church every Saturday night after 6pm Polish Vigil Mass and continues until the 8am Mass on Sunday.


2905 utworzono : 2012-08-19 13:25

Upcoming Feast Days

Lives of the Saints for every day

List of Months of the Year
January May September
February June October
March July November
April August December

 

2978 aktualizowano: 2012-09-05 04:42
Wszystkich rekordów w kategorii: 2
More news »
O parafii

Our Lady of Victories Parish

and

Polish Pastoral Centre

 

1 Roche Ave.;

Bowen Hills QLD 4006

tel. (07) 3252-2200
fax (07) 3257-2383

email: bowenhillsparish@iinet.net.au

 

Donations for the Bowen Hills Parish

and Polish Pastoral Centre:

Acc.: Bowen Hills Parish

no. 006006001 BSB: 064 786

read more »,
Fotogalerie
Uroczystość odpustowa w Sanktuarium na Bowen Hills (Brisbane)

Uroczystość odpustowa w Sanktuarium na Bowen Hills (Brisbane)

Dzisiaj 25 sierpnia w niedzielę poprzedzjącą uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej Polacy z Brisbane i Gold Coast zgromadzili się na uroczystości odpustowej w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej na Bowen Hills. We Mszy św. w naszym kościele wzięli liczny udział Polacy wraz z pocztami sztandarowymi organizacji polskich w Brisbane oraz członkowie zespołów "Obertas" i „Wisła”.

Najświętsza Maryja Panna odbiera w Kościele katolickim specjalną część. Przy tym jest związana z niektórymi miejscami, gdzie bieg historii ukazał Jej specjalne działanie.

Uroczystość, obchodzona 26 sierpnia, ma przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego Narodu Polskiego i jest też wyrazem czci dla jasnogórskiego obrazu Matki Bożej.

Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz złożył Matce Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze uroczyste Śluby i ogłosił Ją Królową Korony Polskiej:

Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram.

.................

Mszę św. odpustową koncelebrowali ks. Zenon Broniarczyk Schr i ks. Andrzej Kołaczkowski SChr. Ks. Andrzej wygłosił okolicznościową homilię podkreślając rolę Matki Bożej w życiu każdego człowieka. To Ona – Matka wyprasza u swego Syna krocie łask dla wszystkich swoich ziemskich dzieci. Na zakończenie homilii odnowiliśmy Jasnogórskie Śluby Narodu z dnia 26 sierpnia 1956 roku:

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico,

Bogiem sławiona Maryjo!

Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.

............................

Dzisiejsza liturgia Mszy świętej została wzbogacona o procesję wokół kościoła z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Przedłużeniem naszej celebracji było parafialne BBQ. Posiłki były bardzo smaczne a słodkości usatysfakcjonowały nasze podniebienia. Spotkanie miało bardzo wesoły charakter i wszyscy jego uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

Bogarodzico Dziewico Bogiem sławiena Maryjo!
Królowo Świata i Polski Królowo!
Panno Święta, Matko Boska Częstochowska!
Oto do stóp Twoich upadam, pod opiekę się Twoją uciekam,
Przyjmij mnie i osłoń płaszczem swej dobroci.
Czuję, żem nie godzien Twoich względów,
żem wskutek grzechów moich bardzo się oddalił od Ciebie,
proszę Cię przez Krew najdroższą, którą za mnie wylał Syn Twój
Jezus Chrystus, nie odtrącaj mnie od siebie.
Ponawiam przed Tobą wszystkie dobre postanowienia,
które uczyniłemm w życiu moim.
Wsparty pomoca Twoją, przyrzekam, że w nich wytrwam aż do śmierci.
Racz przyjąć Panno Święta, ten akt mego oddania się Tobie
i wyjednaj mi u Syna Twego, Jezusa Chrystusa,
wiarę żywą, przywiązanie niewzruszone do świętego katolickiego Kościoła,
nadzieję mocną, miłość wielką, szlachetną i skuteczną.
O Maryjo Częstochowska, od lat przeszło 600 w tym obrazie cudami słynąca,
proszę Cię pokornie, ażebym czcząc Twój cudowny wizerunek
godzien był zasłużyć na oglądanie Ciebie w krainie niebios,
o łaskawa i miłosierna Pani.
Bądź zawsze Matką moją, o Maryjo Czestochowska,
jak ja pragnę być Twoim dzieckiem.
Amen.
Maryjo Królowo Polski!
Jestem przy Tobie pamiętam! czuwam!


 


4469
24
aktualizowano: 2013-09-10 03:37
Dzień Żołnierza w Brisbane

Dzień Żołnierza w Brisbane


Dziś w kościele na Bowen Hills Polacy z Brisbane i okolic zgromadzili się, aby we wspólnej modlitwie dziękować Bogu za opiekę nad naszą Ojczyzną oraz uczcić pamięć polskich żołnierzy, którzy w sposób szczególny wpisali się w historię naszej Ojczyzny. We Mszy świętej wzięły udział poczty sztandarowe, chorągwie, kombatanci, harcerze oraz liczna rzesza wiernych. Mszę świętą celebrował proboszcz tutejszej parafii ks. Andrzej Kołaczkowski (SChr). Wygłosił on też okolicznościową homilię, w której podkreślił męstwo, oddanie, poświęcenie i determinację polskich żołnierzy nie tylko w obronie Polski ale i najwyższych wartości.Święto Żołnierza jest obchodzone od 1992 roku na pamiątkę bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej również „cudem nad Wisłą”, kiedy to wojska polskie rozgromiły bolszewików, zatrzymując ich ekspansję na zachód. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną pozwoliło również zachować uzyskaną w 1918 roku niepodległość.Po Mszy świętej odbyła się Akademia w Domu SPK w Capalaba. Tam został poruszony interesujący wątek, a mianowicie czy wartości Bóg, Honor, Ojczyzna są rozłączne czy też stanowią nienaruszalną całość.


3876
9
aktualizowano: 2013-08-28 06:20
Pielgrzymka Polaków do Marian Valley (Brisbane - Gold Coast)

Pielgrzymka Polaków do Marian Valley (Brisbane - Gold Coast)


W dniu dzisiejszym Wspólnota Polska z Brisbane i Gold Coast wzięła udział w dorocznej pielgrzymce do sanktuarium Maryjnego w Marian Valley.


Cześć pielgrzymów na tę pielgrzymkę udała się autokarem. Podczas autokarowego pielgrzymowania był czas również na wspólną modlitwę; śpiewaliśmy godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego.


Po przybyciu do sanktuarium odmawialiśmy wspólnie modlitwę różańcową. Następnie rozpoczęła się Msza święta. Mszy św. w sanktuarium przewodniczył ks. Zenon Broniarczyk SChr. Koncelebransami zaś byli ks. Bernard Bednarz SChr, oraz miejscowi księża paulini. Po Mszy świętej wzięliśmy udział w procesji eucharystycznej zakończonej błogosławieństwem.


Po części duchowej naszej pielgrzymki było także i coś dla ciała - wspólny lunch oraz spotkanie przy kawie i cieście. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w nasze pielgrzymowanie oraz pomogli w jego przygotowaniu.


3741
22
aktualizowano: 2013-08-20 02:18
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA I 10 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH NA BOWEN HILLS

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA I 10 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH NA BOWEN HILLS


Dzisiejsza Msza święta miała podwojnie uroczysty charakter: Uroczystość Bożego Ciała oraz 10 rocznica święceń kapłańskich ks Andrzeja Kołaczkowskiego, który jest proboszczem tutejszej parafii.Uroczystość Bożego Ciała jest świętem uwielbienia i dziękczynienia – jest dniem radości.Jest to Święto, podczas którego Lud Boży gromadzi się wokół najcenniejszego daru pozostawionego nam w dziedzictwie przez Chrystusa, wokół Sakramentu Jego obecności, i wielbi go, chwali w pieśniach, niesie go w procesjach ulicami miast.Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest św. Julianna z Cornillion (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.W dniu dzisiejszym uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks Andrzej Kołaczkowski, proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej.Wygłosił on rownież okolicznościową homilię podkreślając znaczenie tego „Skarbu” pozostawionego przez Chrystusa dla calej ludzkości. Ks Andrzej przypomniał, że zdarzaja się i są udokumentowane cuda eucharystyczne.Przed tak wielkim SakramentemUpadajmy wszyscy wraz.Niech przed Nowym TestamentemStarych praw ustąpi czas.Bogu Ojcu i SynowiHołd po wszystkie nieśmy dni.Niech podaje wiek wiekowiHymn triumfu, dzięki, czci.Uroczystość Bożego Ciała zbiegła się uroczystością parafialną a mianowicie ks Andrzej obchodził dzisiaj 10tą rocznicę swoich święceń kapłańskich. Po ogłoszeniach parafialnych ks. Andrzej został prawie zasypany kwiatami wraz z życzeniami składanymi najpierw od rady parafialnej, potem od Wisły, potem od przedstawicieli szkoły polskiej oraz od przedstawicieli organizacji społecznych. Wszyscy zgromadzeni wierni cieszyli się przeogromnie i modlili się do Boga o potrzebne łaski Boże dla niego. Księżę Andrzeju, niech dobry Bóg ma Cię w swojej opiece, umacnia w wierze i w miłości a Matka Boża chroni przed złem.Po zakończeniu Mszy św. wyruszyliśmy w drogę wokół kościoła na Bowen Hills w procesji Eucharystycznej, niosąc Ciało Chrystusa ukryte w naszych sercach i wyraźnie widoczne w monstrancji. Nieśliśmy Chleb nieśmiertelnego życia i adorowliśmy Go jako żywą monstrancję Zbawiciela świata.Piekne obrazy na ołtarze w tym roku zostaly zaprojektowane przez ks Andrzeja Kołaczkowskiego. Pieczę nad poszczegolnymi ołtarzami mieli Harcerze, SPK, Polonia, Parafia. W procesji szły dzieci z poduszkami, dziewczynki sypiące kwiatki. dziewczynki w strojach komunijnych, dzieci w strojach ludowych, członkowie żywego różańca, sztandary SPK, harcerze oraz ogromna rzesza wiernych.Po procesji wierni udali się na parafialne BBQ przygotowane oraz prowadzone przez wiernych z naszej parafii. Były kotlety i kiełbaski oraz przeróżne sałatki. Potem serwowane były ciasta, kawa herbata.Dania byly bardzo smakowite i wszyscy zgromadzeni mieli bardzo dobry czas na wspólne rozmowy i spotkania. Było dużo radości podczas tego spotkania.Pogoda nam dopisała, było słonecznie i miło. Odbyla się loteria, prowadzona przez ks Andrzeja. Hitem loterii byly 2 żywe kury, darowane przez jedną z parafianek. Były one powodem wielu żartów i śmiechu.Spotkanie było bardzo udane, więc i księża, rada parafialna oraz wszyscy zgromadzeni byli bardzo zadowoleni. 


6506
44
aktualizowano: 2013-06-19 23:31
Uroczystość Maryi Królowej Polski oraz rocznica Konstytucji 3 Maja w Brisbane

Uroczystość Maryi Królowej Polski oraz rocznica Konstytucji 3 Maja w Brisbane


Tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski posiada dla Polaków szczególne znaczenie, ponieważ mówi nam on o nieustannej obecności Matki Boga w historii polskiego narodu.


W dniu dzisiejszym cała wspólnota z Brisbane i okolic zgromadziła się w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej na Bowen Hills, aby razem podziękować Bogu za obecność Matki Bożej w naszej ojczyźnie, w naszej parafii, w naszych rodzinach.


Król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę i padł na kolana przed wielkim ołtarzem.


Zaczynając od słów: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico" ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego.


Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski.


W 1962 r. Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.


Dzisiejszej Mszy świętej przewodniczył ks. Andrzej Kołaczkowski SChr oraz wygłosił on okolicznościową homilię. Licznie zgromadzeni wierni modlili się w intencji Ojczyzny i Polaków żyjących w kraju jak i poza jego granicami. Na Mszy swiętej były obecne poczty sztandarowe oraz przedstawiciele polskich organizacji w Queensland. Na zakończenie Mszy świętej odśpiewalismy hymn „Boże coś Polskę...”.


Po zakończonej liturgii udaliśmy się do Domu Polskiego w Milton na uroczystą akademię 3 majową. Brały w niej udział między innymi zespoły taneczne „Obertas”, „Wisła”, Harcerze i Szkoła Polska.


5769
20
aktualizowano: 2013-05-21 09:15
3 Niedziela Wielkanocna – Msza święta dla dzieci

3 Niedziela Wielkanocna – Msza święta dla dzieci


Dzisiejsza Msza święta miała szczególny wymiar. Przed Mszą świętą ks Andrzej Kołaczkowski przygotowywał dzieci tematycznie do Mszy świętej. Chodziło o zrozumienie dzisiejszej Ewangelii. Dzieci więc przygotowywały sieci oraz ryby do łowienia. Potem dzieci aktywnie uczestniczyły we Mszy świętej rozumiejąc treść Ewangelii.


8605
12
aktualizowano: 2013-05-07 13:33
Niedziela Katyńska na Bowen Hills

Niedziela Katyńska na Bowen Hills


W dzisiejszą niedzielę podczas liturgii Mszy św modliliśmy się za wszystkich rodaków, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny. W sposób szczególny wspominaliśmy pomordowanych w Katyniu, jak i również tych którzy zginęli w bitwie o Monte Cassino.Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Kołaczkowski SChr, który również wygłosił okolicznościową homilię wskazując na szczytne wartości szczególnie bliskie sercom wszystkich Polaków.We Mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe. Po liturgii Mszy świętej zgromadziliśmy się przy tablicach pamiątkowych, gdzie odbył się apel poległych oraz ceremonia złożenia wieńców i kwiatów.


5663 aktualizowano: 2013-05-07 13:33
TRIDUUM PASCHALNE NA BOWEN HILLS

TRIDUUM PASCHALNE NA BOWEN HILLS


Od Wielkiego Czwartku poprzez Wielki Piątek, Wielką Sobotę aż do Niedzieli Zmartwychwstania rozważaliśmy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak co roku uroczystości te gromadzily liczne rzesze Rodaków na wspólnej modlitwie.Wielki Czwartek - 31 marcaMsza Wieczerzy Pańskiej.Wieczorem o godz 7:30 pm zgromadziliśmy się na uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła Święte Triduum Paschalne. Tegoroczna liturgia Wielkiego Czwartku zgromadziła w kościele na Bowen Hills zarówno Polaków jak i miejscowych parafian wraz duszpasterzami.Po procesyjnym wejściu i obrzędach wstępnych śpiewaliśmy hymn „Chwała na wysokości” przy wtórze wszystkich dzwonków kościelnych. Po zakończeniu dzwonki i organy umilkły i zostały zastąpione drewnianymi kołatkami.Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Zenona Broniarczyka SChr, ks. Stanisława Lipskiego SChr przewodniczył ks. Andrzej Kołaczkowski SChr – proboszcz tutejszej wspólnoty parafialnej. Ks. Zenon wygłosił okolicznościową homilię. Na zakończenie przenieśliśmy Najświętszy Sakrament do Ołtarza Adoracji, gdzie do godziny 22 trwaliśmy na modlitwie.Wielki Piątek - 1 kwietniaWielki Piątek to dzień Krzyża. Pół godziny przed nabożeństwem wierni zgromadzili się na rozważaniu Drogi Krzyżowej. Modlitwom przewodniczył dzisiaj ks. Zenon. Kulminacyjną częścią wielkopiątkowego nabożeństwa jest adoracja krzyża. Do świątyni wniesiono krzyż. Wszyscy wierni podchodzili do krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia.Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony i wystawiony do adoracji w Grobie Pańskim, przy którym wartę objęli harcerze i harcerki.Przeniesienie Eucharystii przypomina zdjęcie z krzyża i pogrzeb Chrystusa. Ostatnia modlitwa przy grobie wskazuje jednak nadzieję: „Chryste, nasze Zmartwychwstanie i Życie, podźwignij nas z grobu grzechów". Wielka Sobota - 2 kwietniaWielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. A w naszej polskiej tradycji jest to także dzień święcenia pokarmów wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Księża poświęcili pokarmy przyniesione przez wiernych.Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła, której w tym roku przewodniczył ks. Andrzej przy współudziale ks. Zenona i ks. Stanisława. Na zewnątrz kościoła poświęciliśmy ogień, od którego następnie został zapalony Paschał - świeca, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. Zwieńczeniem obrzędu światła była jak co roku uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) - Exultet odśpiewana przez ks. Zenona. W Liturgii Słowa rozważaliśmy dzisiaj całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Czytania biblijne wprowadziły nas w tajemnice chrztu św. oraz w obrzęd odnowienia naszych przyrzeczeń chrzcielnych. Całość przepięknej liturgii zakończyła się procesją rezurekcyjną. Trzykrotnie obeszliśmy kościół śpiewając piękne pieśni wielkanocne.Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 3 kwietniaCHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁW dzisiejszej Eucharystii rozważaliśmy tajemnicę pustego Grobu Pańskiego oraz uwierzenie Apostołów w zmartwychwstanie swojego Mistrza. Ta wiara Apostołów pozwala i nam śmiało podnieść głowę ku niebu i się wpatrywać, poszukując Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.Liturgii niedzieli wielkanocnej na Bowen Hills, zarówno anglojęzycznej jak i polskiej, przewodniczył ks. Zenon wspólnie z ks. Andrzejem.


6426
57
aktualizowano: 2013-05-07 13:34
Wszystkich rekordów w kategorii: 39
read more »,

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Our Lady of Victories Parish and Polish Pastoral Centre

1 Roche Ave., Bowen Hills QLD 4006, tel. (07) 3252-2200, fax (07) 3257-2383 2017 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone